Accountancy & Fiscaliteit

De oprichting van ondernemingen

Fusies, overnames en splitsingen
Vereffeningen
Statutenwijzigingen, verslagen van Algemene Vergaderingen en Raden van Bestuur
Officiƫle publicaties
Private – en gerechtelijke expertise
Bijstand bij herstel van ondernemingen
Verificatie en/of correctie van de jaarrekening
Vertegenwoordiging van een vennoot