Accountancy

Uw vertrouwenspersoon bij Deltafisc behartigt uw dossier en evolueert zo mee met uw onderneming. Dankzij onze persoonlijke aanpak werken wij samen met u mee aan de toekomst van uw onderneming. We staan in voor de administratieve behandeling van uw dossier, de verdediging van uw dossier bij de fiscus en strategisch en fiscaal advies.

Ook de verwerking van uw volledige boekhouding nemen wij voor onze rekening. Daarbij zorgen wij ervoor dat alle wettelijke en BTW-verplichtingen tijdig en correct worden afgehandeld.  Jaarlijks zijn zelfstandigen immers verplicht om een exploitatierekening op te maken.  Voor vennootschappen worden er een balans en resultatenrekening opgemaakt die dienen als basis voor de vennootschapsbelasting en het neerleggen van de jaarrekening. 

Op basis van de ingeboekte cijfers kunnen wij voor u de financiële rapporteringen (financiële analyse, kostprijscalculaties, cashplanningen,…) laten opmaken. Naargelang uw behoefte doen wij jaarlijkse of tussentijdse besprekingen, beoordelen we samen deze cijfers en formuleren wij hieromtrent een advies.   Onze ervaring leert ons dat een degelijke analyse van de sterktes en de zwaktes van uw onderneming vaak een rendementsverbetering als resultaat geeft.  Bovendien is het een essentiële stap als u strategische knopen moet doorhakken in functie van uw onderneming. 

Jaarlijks maken wij de verplichte notulen van de algemene vergadering en de raad van bestuur alsook het jaarverslag op. Hierbij gaan we aandachtig te werk bij bijzondere procedures zoals belangenconflicten, alarmbelprocedure,…  Zo hoeft u zich daar ook geen zorgen meer over te maken en kan u zich concentreren op het verder uitbouwen van uw onderneming.

Ten slotte optimaliseren wij uw loonpakket rekening houdend met de bestaande fiscale wetgeving die actief is. Ook uw loonadministratie kan u toevertrouwen in ons beheer.

Hoe kunnen we u helpen?

Op zoek naar een eersteklas consultant en een succesvolle aanpak?