Boekhouding

Boekhouding

Beheren en centraliseren van uw boekhouding
Begeleiden bij het voeren van uw boekhouding
Stellen uw interne en externe jaarrekening op
Houden de wettelijk verplichte boeken up-to-date
Planning van uw cashflow
Analyse van de jaarrekening
Tussentijdse situaties opmaken
Houden van Algemene Vergaderingen