Boekhouding

Uw boekhouding moet tot in de puntjes in orde zijn. Het is de basis waarop u zich als ondernemer baseert om samen met ons uw bedrijf te analyseren daarop volgend belangrijke beslissingen te nemen.

Wij verzorgen om die redenen dan ook graag de volgende diensten, helemaal afgestemd op uw bedrijf, uw behoeften en uw sector.

 • Verwerking van alle documenten: inboeken van facturen, onkostennota’s, bankrekeninguittreksels, lonen,…
 • Opmaken van afschrijvingstabellen
 • BTW-aangiftes en BTW-listing
 • Fiscale aangiftes in de personenbelasting en vennootschapsbelasting
 • Tussentijds nazicht van de boekhouding
 • Eindejaarsafsluiting
 • Opstellen van de wettelijke verslagen
 • Opstellen en neerleggen van de jaarrekening bij de Nationale Bank
 • Verdediging van uw dossier bij een fiscale controle
 • Alle briefwisseling met de belastingadministraties
 • Oprichtingen, fusies, splitsingen, ontbinden en vereffenen van vennootschappen
Hoe kunnen we u helpen?

Op zoek naar een eersteklas consultant en een succesvolle aanpak?

Startups

Gaat u een nieuwe uitdaging aan en wenst u hiervoor de structuur op te zetten? Of denkt u eerder aan een nieuw of bijkomend bedrijf? Deltafisc doet meer dan dat.

We bekijken niet alleen het financiële aspect, maar kijken met u samen naar het potentieel op de markt, personeelsimplicaties en verwachtingen op korte en lange termijn.

Onze knowhow zorgt ervoor dat u goed weet waar u aan begint met deze nieuwe onderneming. En als u beter van uw plannen afziet, dan kunnen we u ook meteen aantonen waarom. Ook dat is service die wij u graag verschaffen!

 • Bijstand bij het opstarten van uw zaak
 • Het opmaken van uw financieel plan
 • Begeleiding bij de opmaak van de notariële oprichtingsakte
 • Het verzorgen van de inschrijving in het ondernemingsloket
 • Zorgen voor alle nodige publicaties voor vennootschappen
 • De aanvraag van een ondernemingsnummer
 • Bedrijfsadvies

Regelmatige overzichten

Deltafisc houdt uw boekhouding up-to-date zodat deze de actuele toestand weerspiegelt van uw bedrijf, en zodat snelle acties op fiscaal en/of financieel gebied mogelijk zijn. Wij hechten daarom veel belang aan regelmatige samenkomsten om samen tussentijds de balans en resultatenrekening te bekijken en met u te onderzoeken of er bepaalde acties dienen ondernomen te worden.

Wat doen we als het resultaat zeer goed wordt? Vanaf welk ogenblik wordt het interessant om van een eenmanszaak over te schakelen naar een vennootschap? Moet ik kosten besparen wanneer het tijdelijk minder goed gaat met het bedrijf of juist bijkomend investeren? Kan mijn bedrijf deze investering al financieel aan? Hoeveel zal ik hiervoor moeten lenen? Hoeveel kost een extra personeelslid mij op jaarbasis? Hoeveel omzet moet ik meer realiseren vooraleer deze extra kost gedekt is? Is het interessant om een groepsverzekering af te sluiten? Wat is een VAPZ? …

Tal van vragen die uitgebreid aan bod kunnen komen tijdens een van onze vergaderingen. We bekijken samen de mogelijkheden en zetten deze dan ook in werking.

Tussentijds kan u zeker ook een afspraak maken om uw actuele balans/toestand te bespreken zodat u sneller kan inspelen op veranderingen binnen de onderneming.

Advies

Tijdens de beroepswerkzaamheden wordt u als bedrijfsleider geconfronteerd met een aantal problemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de boekhouding. Op een aantal van deze problemen proberen we u als bedrijfsleider een antwoord te verschaffen. Adviesverlening wordt steeds op maat van de klant uitgewerkt en kan o.a. betrekking hebben op:

 • Eindejaarsafsluiting
 • Opstellen van de wettelijke verslagen
 • Opstellen en neerleggen van de jaarrekening bij de Nationale Bank
 • Verdediging van uw dossier bij een fiscale controle
 • Alle briefwisseling met de belastingsadministraties
 • Oprichtingen, fusies, splitsingen, ontbinden en vereffenen van vennootschappen