Over ons

Deltafisc bv.

Met een bagage van jaren ervaring in de accountantswereld werd het kantoor opgericht op 17 mei 2000 door Werner Keersmaekers (bekijk hier zijn loopbaan) onder de naam Accountantskantoor Deltafisc bvba.

De vennootschap is ingeschreven op de lijst van externe accountants en belastingconsulenten bij het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten onder het nummer 221980.N.98.

Door de constant toenemende interesse voor onze diensten en het succes dat wij daarbij genieten bij de ondernemers, is het kantoor inmiddels uitgegroeid tot een team van 3 vaste medewerkers en 2 freelancers. Deze groei werd echter gerealiseerd zonder overname van cliënteel.

Ons team

Niels-Keersmaeckers-450x450
Niels Keersmaekers
administratie-1deltafisc
Hilde Weemaels
Hoe kunnen we u helpen?

Op zoek naar een eersteklas consultant en een succesvolle aanpak?

Opgelet: Antiwitwaswetgeving

Elke beroepsbeoefenaar van ons kantoor, wordt geacht zich in te zetten voor de toepassing, alsook de naleving van de norm en de huidige procedurehandleiding, teneinde enerzijds risico’s op een misbruik van ons kantoor voor witwasdoeleinden of de financiering van terrorisme maximaal te beperken, en anderzijds het risico te beperken dat onze tuchtrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang zou komen in geval een dergelijke verrichting zich zou voordoen bij een van onze cliënten.

Teneinde in de meest algemene zin te vermijden dat ons kantoor een zakelijke relatie zou aangaan met dubieuze personen, in de zin van de betreffende wetgeving, zal bij het cliëntenacceptatiebeleid en de aanvaarding van opdrachten de nodige voorzorg worden genomen en de gepaste waakzaamheid aan de dag worden gelegd. Bijgevolg zal de mededeling van een vermoeden van witwassen aan de Cel voor financiële informatieverwerking (CFI) in principe uitzonderlijk voorkomen.

Op zoek naar een succesvolle aanpak?